BUDOWA AMARELO, koniec maja 2016, widok od północy na budynek A