Grupa Mota-Engil

Grupa Mota-Engil jest obecna na rynku już od ponad 70 lat i prowadzi działalność gospodarczą z zakresu budownictwa i zarządzania infrastrukturą w sektorach inżynierii i budowy, środowiska i usług środowiskowych, projektów transportowych (drogi, mosty, transport miejski) oraz wydobycia. Jej działania mają bardzo zróżnicowany i wielonarodowy charakter, Grupa działa na trzech kontynentach i w 22 krajach, poprzez ponad 200 spółek, w których posiada udziały.

MISJA
Naszą misją jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy, szanując jednocześnie Społeczność i działając w sposób społecznie odpowiedzialny.

WIZJA
Naszą wizją jest wyznaczenie międzynarodowego wzorca w obszarach prowadzonej przez nas działalności, opartego na najlepszych praktykach rynkowych oraz ciągłej innowacji, dążącego do zapewnienia Klientom oraz Społeczności doskonałych usług.

WARTOŚCI
U podstaw naszych zasad etycznych oraz postępowania w biznesie stoją podstawowe wartości, jakimi są: ambicja, uczciwość, spójność oraz duch współpracy.