Polityka Prywatności, zastrzeżenia prawne, sposób i zasady korzystania ze strony internetowej www.amaelo.com.pl ("Strona www"), ochrona prywatności.

Właścicielem i administratorem strony internetowej www.amarelo.com.pl ("Strona www") jest Spółka Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8W 30-415 Kraków, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237848.
Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. zabiega o to, aby dane prezentowane na Stronie www były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych na Stronie www danych. Spółka Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z zawartych na Stronie www informacji przy podejmowaniu decyzji finansowych czy inwestycyjnych.
Dane publikowane na Stronie www mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają zwłaszcza przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystywanie danych ze Strony www w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o.
Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością firmy Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

Dane publikowane na Stronie www pochodzą z rzetelnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Spółki Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. mogą być uznane za wiarygodne.
Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony www. Korzystanie ze Strony www nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Mota-Engil Real Estate Management Sp. z o.o. ma prawo do dokonywania zmian niniejszych zasad korzystania ze Strony www w każdym czasie.
Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji na Stronie www.